Aanvraag indienen

Wanneer komt u in aanmerking?

Het Gerrit Blaauw Fonds steunt instellingen die zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en/of die financiële steun nodig hebben om hun projecten te realiseren. Projecten op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en wetenschap worden gesteund. Het fonds geeft ook steun aan mensen die door een lichamelijke handicap of financiële positie beperkte mogelijkheden en kansen hebben. Het werkgebied van het fonds zijn de voormalige gemeenten Wormerveer ( inclusief Westknollendam), Wormer ( inclusief Oostknollendam) en Jisp.

Binnen het Gerrit Blaauw Fonds kunt u ook een aanvraag doen voor het Fonds Gerbrand de Jong. Het Fonds Gerbrand de Jong steunt personen en instellingen die de economische en/of medische wetenschap beoefenen, in het bijzonder post academiaal. Het werkgebied van dit fonds zijn de gemeenten Zaanstad en Wormerland.

Bekijkt u goed of uw aanvraag voldoet aan de criteria zoals in de statuten zijn weergegeven. U vindt die onder het tabblad “over Gerrit Blaauw”

Aanvragen welke niet aan deze criteria voldoen als ook aanvragen welke buiten het werkgebied liggen worden niet in behandeling genomen.

Waar moet u aan voldoen?

U dient bij een aanvraag daarnaast aan de volgende criteria te voldoen:

 1. U bent gevestigd in ons werkgebied.
 2. U bent daar niet gevestigd, maar u heeft wel een belangrijke aantoonbare verbintenis met deze dorpen.
 3. U heeft geen structureel exploitatietekort en uw aanvraag heeft geen betrekking op uw normale exploitatie.
 4. Uw organisatie, instelling of vereniging kan aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om het project zelf te financieren. Desondanks is er een tekort.
 5. U heeft de afgelopen twee jaar geen subsidie van het Gerrit Blaauw Fonds gekregen.
 6. U kunt per project éénmaal een aanvraag indienen.

Wat dient u bij uw aanvraag in?

Bij voorkeur levert U uw aanvraag in pdf aan.

U kunt uw aanvraag ook in vijfvoud sturen naar De Hofstee 5, 1531 SZ Wormer, t.a.v. secretaris Gerrit Blaauw Fonds.

Wij ontvangen dan graag het volgende:

 • Een omschrijving en motivatie van uw aanvraag.
 • De statuten van uw vereniging of stichting.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of Stichtingen Register.
 • Het laatste jaarverslag en jaarrekening.
 • De begroting van het project dat u aanvraagt. Vermelding van kosten opbrengsten en eigen financiële bijdrage.
 • Welke andere fondsen worden aangeschreven.
 • Contactpersoon
 • Bankrekeningnummer

Het voldoen aan alle vereisten is geen enkele garantie voor een steun van het Gerrit Blaauw Fonds.

Aanvragen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld.

Evaluatie en publicatie

Indien u onze goedkeuring ontvangt vragen we na realisatie van uw project het volgende:

 • Evaluatie en financieel verslag van het project.
 • Bij producties zoals drukwerk graag één exemplaar.
 • Digitaal fotomateriaal met uw toestemming voor publicatie op onze website.
© Copyright - Gerrit Blaauw Fonds