Steun ons

Wat kunt u voor Gerrit Blaauw betekenen?

Heel veel! Als u iets aan onze locale gemeenschap wil bijdragen, denk dan eens aan een schenking aan Gerrit Blaauw en verbind daar desnoods een opdracht aan als u een speciaal doel op het oog hebt.

Wilt u na uw overlijden wat aan Gerrit Blaauw nalaten? Maak dan bij testament een legaat of benoem Gerrit Blaauw tot erfgenaam. Wilt u misschien tijdens uw leven jaarlijks een bedrag van enige importantie aan Gerrit Blaauw schenken? Raadpleeg in dat geval uw notaris! Hij of zij kan u van dienst zijn.

Het Gerrit Blaauw Fonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

Ons rekeningnummer

Giften aan Gerrit Blaauw kunnen worden gestort op rekening no. 64 32 97 340 t.n.v. Gerrit Blaauw te Wormer.

  Fiscaal aantrekkelijk

Uw schenking is mogelijk geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de belasting. Wilt u meer lezen over fiscale voordelen van schenkingen, kijk op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).