Het bestuur van het Gerrit Blaauw Fonds

Het Bestuur van Gerrit Blaauw

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toewijzing van de financiële bijdragen en draagt zorg voor het beheer van het fonds. Jaarlijks legt het bestuur veantwoording af aan de leden van het Gerrit Blaauw Fonds.

In het bestuur zitten de volgende personen:

Ron Meijer (voorzitter)

Arco van Maanen (secretaris)

Roel Woudt (penningmeester)

Marcel de Leeuw

Stephan Heine