Aanvraag indienen

Wanneer komt u in aanmerking?

Gerrit Blaauw steunt instellingen die zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en die financiële steun nodig hebben om hun projecten te realiseren. We steunen projecten op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en wetenschap. Gerrit Blaauw geeft ook steun aan mensen die door een lichamelijke handicap of financiële positie beperkte mogelijkheden en kansen hebben.

Binnen onze vereniging Gerrit Blaauw kunt u ook een aanvraag doen voor het Fonds Gerbrand de Jong. Het Fonds Gerbrand de Jong steunt personen en instellingen die de economische en/of medische wetenschap beoefenen, in het bijzonder post academisch. Het werkgebied van dit fonds betreft de Zaanstreek, behalve Westzaan.

Waar moet u aan voldoen?

U dient bij een aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:

 1. U bent gevestigd in Wormerveer, Wormer, Westknollendam, Oostknollendam, Jisp of Spijkerboor.
 2. U bent daar niet gevestigd, maar u heeft wel een belangrijke aantoonbare verbintenis met deze dorpen.
 3. U heeft geen structureel exploitatietekort en uw aanvraag heeft geen betrekking op uw normale exploitatie.
 4. Uw organisatie, instelling of vereniging kan aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om het project zelf te financieren. Desondanks is er een tekort.
 5. U heeft de afgelopen twee jaar geen subsidie van het Gerrit Blaauw Fonds gekregen.
 6. U kunt per project éénmaal een aanvraag indienen.

Wat dient u bij uw aanvraag in?

Onze voorkeur is dat u uw aanvraag in pdf aanlevert.

U kunt uw aanvraag ook in vijfvoud sturen naar Dorpsstraat 282 1531 HV Wormer, t.a.v. secretaris Gerrit Blaauw Fonds.

Wij ontvangen dan graag het volgende:

 • Een omschrijving van uw aanvraag.
 • De statuten van uw vereniging of stichting.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of Stichtingen Register.
 • Het laatste jaarverslag en jaarrekening.
 • De begroting van het project dat u aanvraagt. Vermelding van kosten opbrengsten en eigen financiële bijdrage.
 • Welke andere fondsen worden aangeschreven.
 • Contactpersoon
 • Bankrekeningnummer

Het voldoen aan alle vereisten is geen enkele garantie voor een steun van het Gerrit Blaauw Fonds. Aanvragen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld.

Evaluatie en publicatie

Indien u onze goedkeuring ontvangt vragen we na realisatie van uw project het volgende:

 • Evaluatie en financieel verslag van het project.
 • Bij producties zoals drukwerk graag één exemplaar.
 • Digitaal fotomateriaal met uw toestemming voor publicatie op onze website.