Financiële steun voor maatschappelijke projecten

Het Gerrit Blaauw Fonds steunt instellingen die zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en die financiële steun nodig hebben om hun projecten te realiseren. Het fonds steunt projecten op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en wetenschap. Gerrit Blaauw geeft ook steun aan mensen die door een lichamelijke handicap of financiële positie beperkte mogelijkheden en kansen hebben. Binnen het Gerrit Blaauw Fonds is een apart fonds genaamd Fonds Gerband de Jong, dat steun geeft aan personen en instellingen die zich bezig houden met economisch of medisch post academisch onderzoek.

Veel verenigingen hebben door de steun van het Gerrit Blaauw Fonds projecten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de verbouwing van een clubhuis, de aankoop van muziekinstrumenten, speeltoestellen, een defibrillator voor een dorpshuis of de bewegwijzering van een fietsroute. Gerrit Blaauw heeft sinds 1963 enkele miljoenen euro's aan goede doelen kunnen besteden in haar werkgebied.